Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Xổ số Yên Bái > Xổ Số Xổ Vinh danh Yu zhenghuang vì sự dũng cảm của ông ấy. dự đoán rằng dự án sẽ chấm dứt trong hai tuần nữa.
Xổ Số Xổ Vinh danh Yu zhenghuang vì sự dũng cảm của ông ấy. dự đoán rằng dự án sẽ chấm dứt trong hai tuần nữa.
Cập Nhật:2022-07-30 09:48    Lượt Xem:118

Xổ Số Xổ Vinh danh Yu zhenghuang vì sự dũng cảm của ông ấy. dự đoán rằng dự án sẽ chấm dứt trong hai tuần nữa.

Theo các báo cáo truyền thông Đài Loan, Lin Zhijian, ứng cử viên chức thị trưởng của Taoyuan của Đảng Dân chủ Progressive, đã tham gia vào nghĩa hòa, Yu zhedưỡng, một nhân vật chủ chốt trong luận án cao thủ về Viện Phát triển Quốc Gia của Đại học Đài Loan, đã phát biểu ngày hôm qua, nhấn mạnh rằng những bài báo của anh ta được tự viết theo các quy chuẩn học, và không có tiếng Anh ấy ăn tát nặng vào mặt Zhijian, và cũng tát chỉ sau đó thôi, và sau đó là giáo s ư có thêm các bài báo gốc. Trần trung sĩ, giám đốc an ninh quốc gia. Về việc này, có tuyên thệ, là cựu luật pháp của đảng tiến bộ Dân chủ, đã dự đoán từ sự gần sự gần chết của đảng tiến bộ, rằng Đảng Dân chủ tiến bộ sẽ sớm đưa ra quyết định trong vòng hai tuần, hoặc sẽ phải quyết định trong vòng hai tuần để xem liệu tiếp tục bầu Lin Zhijian hay thay thế hắn. Nếu vấn đề này kéo dài hơn hai tuần, thì chuyện này sẽ thực sự kết thúc. Một bài phát biểu của tôi được phát hành hôm qua... là những bài báo của tôi được viết bởi chính tôi... theo những quy tắc học tập, không có đạo lý, và những chứng cứ liên quan đã được đệ trình cho Ủy ban kiểm tra đạo lý học... về luận án tốt nghiệp của Học viện Khoa học Xã hội Đại học Đài Loan. Những cáo buộc bên ngoài liên quan đến thủ tục của tôi không khớp với thực tế khách quan. Nếu trong tương lai vẫn còn những lời cáo buộc, tin đồn hay vu khống độc ác, tôi sẽ kiện tụng và gánh trách nhiệm liên quan theo luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Whoo Chang cũng được đề cập trong t in đồn lớn của Chung báo chí rằng Vũ đại nhân cũng đã giúp Đảng tiến bộ Dân chủ. Đây là điều mà họ không ngờ. Tôi sẽ không bị phỏng vấn và làm t ôi mất uy tín nữa. Anh t a cũng nói rằng đây là s ự ngạc nhiên lớn nhất của dự án P. Lúc đầu, đảng tư muốn đạt được một tình huống mà mọi người tự nói và đối mặt với xanh và xanh. Quách Trịnh cũng rất ngưỡng mộ Vũ Vương vì lòng dũng cảm của anh ta. Trương vệ,chấm dứt Xổ Số Xổ