Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Xổ số Yên Bái > Xo So Dong Thap 21 2 Cuộc hẹn công nghiệp chế Hồ này đã nói về sự thay đổi đại giá của các đồng lực ở hai ngọn núi
Xo So Dong Thap 21 2 Cuộc hẹn công nghiệp chế Hồ này đã nói về sự thay đổi đại giá của các đồng lực ở hai ngọn núi
Cập Nhật:2022-07-28 09:04    Lượt Xem:134

Xo So Dong Thap 21 2 Cuộc hẹn công nghiệp chế Hồ này đã nói về sự thay đổi đại giá của các đồng lực ở hai ngọn núi

Ngày hôm nay, cuộc họp về s ức khỏe của hãng công nghiệp y tế quốc tế 2022 Ngàn Island, tổ chức bởi Liên minh Hàng hóa ngành công nghiệp và thương mại, Ủy ban hạt A-Xuân của đảng Cộng sản Trung Quốc và A-Xuân County nhằm được tổ chức tại Hồ Ngàn Island. *1) Là một trong những nhà đầu tư phát triển trọng yếu ở Xuân hạt AXo So Dong Thap 21 2, ngành công nghiệp y tế lớn có không gian phát triển lớn và là một ngành công nghiệp chiến lược đang phát triển. Chủ đề của cuộc họp này là mở rộng đại dương của ngành y s ức khỏe vĩ đại và xây dựng một vùng cao mới cho sự phát triển và phát triển thịnh vượng chung. Xung quanh ngành y khỏe mạnh và ngành nước uống, nó tập trung vào sự thay đổi giá trị cao của các nguồn lực của hai ngọn núi. Với sự giúp đỡ của nhãn hiệu đẳng thế giới và lợi tài nguyên của tỉnh Hồ Qiandao, nó sẽ nói về xu hướng sức khỏe, tìm kiếm một tương lai lành mạnh, và tạo thêm động lực cho công nghiệp biến đổi và phát triển Vịnh Xuân Quyền. Những người đại diện cho các công ty 37 trong lĩnh vực có liên quan đến s ức khỏe lớn người đã tham dự cuộc họp tại quầy rượu đầu tiên đến thành phố bia Qiandao Lake để điều tra dự án, hiểu ngành công nghiệp sức khỏe lớn của A Xuân, nước và nước uống, ưu tiên sinh thái và nguồn tài nguyên, và khám phá phát triển mới. Một tác phẩm kinh tế và thương mại của A Xuân. A. d. A. d. A. d. A. A. A. d. d. A. A. A. A. d. d. A. d. A. A. A. d. A. A. d. d. A. A. A. A. d. d. A. A. d. d. d. A. A Ban ngày, đại diện của công ty tham gia cuộc họp tại bến ốc nói rằng qua những hoạt động giao tiếp trực tiếp như thế này, xây dựng một nền tảng để giao tiếp và hợp tác giữa các công ty và A.n.A. đang có lợi cho việc hợp tác hai bên và A.n.A. cùng nhau giúp A.A.n phát triển mạnh sức khỏe, chất lượng nước và thức uống, và chia sẻ cổ phần phát triển của ngành công nghiệp. Description