Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Kqxs Hải Dương > Sốmb Các cổ đông của Kaili mới đã làm điều tra và chuyển giao, và giới thiệu các tổ chức lâu dài để giải quyết tác động của việc dỡ bỏ lệnh cấm.
Sốmb Các cổ đông của Kaili mới đã làm điều tra và chuyển giao, và giới thiệu các tổ chức lâu dài để giải quyết tác động của việc dỡ bỏ lệnh cấm.
Cập Nhật:2022-06-29 09:16    Lượt Xem:190

Sốmb Các cổ đông của Kaili mới đã làm điều tra và chuyển giao, và giới thiệu các tổ chức lâu dài để giải quyết tác động của việc dỡ bỏ lệnh cấm.

Làm nhà cung cấp chất xúc tác kim loại quý hàng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất tốt ở Trung Quốc, Kaili đã tiếp tục đạt được thành công thuận lợi từ khi nó đổ bộ vào Ủy ban khoa học và Thí nghiệm vào tháng Sáu 9, 2021. Vào tháng Sáu, 2022, dựa trên nhu cầu quản lý quỹ riêng của họ, ba cổ đông của Kaili đã sớm công bố thông báo về kế hoạch thuyên chuyển. The transaction base pride of this kiếm is 96.00 yuan / share, which is 92.31=. of the closing Price of 104.00 yuan / share of Kaili new material on June 10Sốmb, 2022. Số cổ phiếu tổng sẽ bị giảm bởi ba cổ đông đầu tiên gốc là cổ phần 34343434342009Sốmb, tính to án khoảng 3.68=) của tổng cổ phần của công ty. Thông báo cho thấy người chuyển nhượng là một cơ sở đầu tư chuyên nghiệp với mức độ rủi ro. Theo thông tin thống kê, có rất nhiều người đã chuyển qua đơn hỏi đã hoàn thành, bao gồm những quỹ công cộng nổi tiếng, QFII, bảo hiểm và quảng cáo lớn mặt trời tư nhân, và người chuyển giao đã bị khóa trong vòng sáu tháng, nhấn mạnh giá trị đầu tư của những công ty được công ty chuyên nghiệp công nhận. bức này có thể giảm bớt áp lực của việc thu hẹp các cổ phần do bị gián đoạn việc ngừng cấm các cổ phần của Kaili nguyên liệu mới trước khi IPO của nó, và giảm đáng kể tác động lên giá cổ phần ngoài. Đồng thời, một số cổ đông đã tham gia cuộc điều tra và chuyển nhượng cùng lúc, nhấn mạnh quyết định của các cổ đông sẽ giảm cổ phần theo một cách chung và trật tự, khác với việc các cổ đông bị trật tự rút khỏi cổ phiếu sau khi bị cấm của một số công ty được liệt kê. Thêm vào đó, sự giảm cổ phần được thực hiện bằng việc điều tra, và các nhà đầu tư có thể được xây dựng cho các công ty được liệt kê bằng cách nắm bắt cơ hội giảm cổ phiếu của cổ đông, để thực hiện việc chuyển khoản lâu dài từ các nhà đầu tư đặt ra thị trường trở thành các nhà đầu tư. The! A! kiểm tra! Là một cách duy nhất để giảm thiểu cổ phần của ban giám đốc công nghệ khoa hiện thời, có thể giúp các cổ đông thoát ra hiệu quả và giới thiệu các nhà đầu tư tế bào chợ thứ hai cho các công ty được liệt kê. Nó có thể đóng vai trò tích cực trong việc tăng tỉ mỉ cổ đông của các công ty được liệt kê, tăng dự đoán thị trường và hỗ trợ sự ổn định giá cổ phiếu của các công ty được liệt kê. Theo các thống kê, trong tháng qua, nhiều cổ đông của những công ty được liệt kê trong hội đồng khoa học và kinh nghiệm đã chấp nhận chuyển sang để giảm cổ phần của họ, như Xibalba, Chung mềm, Sano Medical, v.v. Dừng lại