Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Kqxs Hải Dương > Xsdlk 6/7/2021 Sau khi quảng cáo t ư nhân bị hủy bỏ, điều đó không thể xảy ra cùng một lúc.
Xsdlk 6/7/2021 Sau khi quảng cáo t ư nhân bị hủy bỏ, điều đó không thể xảy ra cùng một lúc.
Cập Nhật:2022-06-21 08:39    Lượt Xem:195

Xsdlk 6/7/2021 Sau khi quảng cáo t ư nhân bị hủy bỏ, điều đó không thể xảy ra cùng một lúc.

Sau khi điền vào dạng của... quản lý tư nhân... bị hủy, có thể làm được không? Câu trả lời là những vấn đề tiếp theo như tài sản của khách hàng phải được xử lý rõ ràng. Ngày hôm nay, Sở An Ninh Quốc tế Bắc Kinh đã phát hành một văn bản yêu cầu các tổ chức đã hủy bỏ việc đăng ký của những người quản lý quỹ tư nhân để xử lý các vấn đề tiếp theo. Theo những tài liệu liên quan của tổ chức điều hành chứng khoán Bắc Kinh, trong sự giám sát hàng ngàyXsdlk 6/7/2021, đã để ý rằng Hiệp hội Công nghiệp kinh tế Quỹ Đầu tư (China chứng khoán) đã hủy bỏ việc đăng ký của một số người quản lý quỹ tư dưới quyền của nó. Theo như bản sửa đổiXsdlk 6/7/2021, có một người quản lý tài khoản tư nhân được hoãn lại, gồm cả CIGNA Century đầu tư Management (Bắc Kinh) Co.,Kqxs Hải Dương Lt, Bắc Kinh Ruiz, thiệt hại quốc tế Co., Lt. và Bắc Viên Guangneng Investment Fund Management Co., Lt (see the attached figure). Theo như quy tắc của tập đoàn thứ ba về việc tăng cường sự giám sát của quỹ đầu tư nhân, chúng tôi yêu cầu các tổ chức liên quan bắt đầu khởi động hủy bỏ việc đăng ký công nghiệp và thương mại hay thay đổi tên và phạm vi kinh doanh của tổ chức vào thời điểm thích hợp, và không thực hiện các hoạt động kinh doanh của quỹ tư bằng từ \