Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Kqxs Hải Dương > Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Giá trị lợi nhuận tổng bộ của SMC trong vòng đầu tiên đạt tới một mức cao mới, và lợi nhuận ảo giác phụ thuộc vào công ty phụ h
Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Giá trị lợi nhuận tổng bộ của SMC trong vòng đầu tiên đạt tới một mức cao mới, và lợi nhuận ảo giác phụ thuộc vào công ty phụ h
Cập Nhật:2022-06-21 08:54    Lượt Xem:101

Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Giá trị lợi nhuận tổng bộ của SMC trong vòng đầu tiên đạt tới một mức cao mới, và lợi nhuận ảo giác phụ thuộc vào công ty phụ h

Vào buổi chiều tháng Năm 12, SMIC đầu tiên báo cáo hàng quý của 2022. Trong khoảng thời gian báo cáo, công ty đã đạt được một thu nhập hoạt động của nợ RMB 11.854, một tăng cao 62.6 trăm năm; Lượng lợi nhuận cục bộ thuộc về công ty phụ huynh là 2.84 tỉ yuan, một năm trên năm lãi suất cao 175.5. Giá trị lợi nhuận tổng thể cao bằng lợi nhuận 2009. Và thu nhập cơ bản cho mỗi cổ phần là 0.36 yuan. The SMC International said that the increasing in the sale thu nhập chủ yếu was due to changes in product mix, Price thích nghi và increasing in the lần đầu tiên in 2022. Trong vòng hai, vì việc trì hoãn dự trữ hàng năm của một số nhà máy đến khu vực hiện tại và tác động ngắn hạn của dịch vụ lên vận dụng tài sản tại Thượng Hải, công ty mong chờ thu nhập trong vòng hai khu vực tăng lên theo 1=. 3=. Tháng này mỗi tháng. Giá trị lợi nhuận tổng quát thuộc dạng 37=-39=. Nguồn: Đông răng lựa chọn vận may, Wall Street thấy một sự tăng đột ngột trong vòng đầu, và lợi nhuận tổng hợp vượt quá mức 0.0. Nói về hoạt độngNuôi Lô Kép Khung 2 Ngày, sự quản lý của SMC quốc tế được đưa ra trong báo cáo hàng quýNuôi Lô Kép Khung 2 Ngày, rằng trong phần đầu 2022, các sự kiện như COVID-19 và xung đột địa phương quốc tế đã làm tăng thêm bất ngờ cho tiến triển của ngành mạch tổng hợp. Trong khi nhu cầu về điện tử tiêu thụ yếu, nhu cầu cho xe năng lượng mới, bảng trình bày và các trường công nghiệp tăng, Việc này đã thúc đẩy việc tăng cường tỷ lệ thiếu hụt cấu trúc các xưởng sản xuất đĩa bán rong. The Wall Street news (0) của công ty đã tăng đáng kể trong vòng đầu quý và lợi nhuận tổng hợp đã đạt tới 40.9=. Bản tóm tắt hành động không được kiểm tra cho thấy rằng dư lợi nhuận tổng hợp của công ty trong vòng đầu quý cao bằng 407 Name, vượt quá giới hạn tối đa của hướng dẫn trước. Để tăng số dư lợi nhuận tổng hợp vượt ra khỏi hướng dẫn, công ty tin rằng nó được đóng góp chủ yếu bởi hai điểm sau đây: 1. Tác động của dịch bệnh lên các nhà máy Thiên Tân và Thâm Quyến thấp hơn dự kiến. Hoạt động của tổ chức (0) (1) vượt quá kỳ vọng, và khả năng của công ty vẫn tiếp tục công bố (0) trong vòng đầu, các công ty cơ bản đều đã chịu tải to àn bộ, s ản phẩm phụ sản xuất phụ sản sản phẩm phụ sản phẩm phụ sản và sản xuất tại xe hơi bị hạn chế, sản lượng cung cấp phụ sản phẩm giá trị sản phẩm giá trị vẫn còn rất chặt, và công ty cung cấp rất có triển vọng. Lợi dụng điều này, SMC, là một xưởng đúc chính ở Trung Quốc, đã hoạt động tốt về lợi nhuận và lợi nhuận. Một tác phẩm s ản xuất của công ty đang tăng dần lên. Sản lượng được sản xuất là 64901000 sản xuất (8cm tương đương), với một triệu tập tăng lên hàng năm, 2004.04 và một tháng tăng lên hàng tháng. Giá trị bán bánh quế đã đạt đến 18402000, một năm trên mỗi năm tăng cao 18.04=* và một tháng trên tháng tăng cao 6.781; Giá trị lợi nhuận tổng thể là 2000.7.Với một tăng vọt mỗi năm của 18.0pct và một tháng trên tháng tăng cao 5.7pct. từ góc nhìn của các ứng dụng xuôi dòng, nguồn thu nhập điện thoại thông minh ở 2022q1 được tính toán cho 2.7= (year-on-year-18.5=, month-8.0=) Thông minh tại nhà đã tính toán cho 13.8 Name (YoY-0.7 Name, mom+8.7 Name), và máy điện tử tiêu dùng đã được tính toán ra 23.1= (YoY.+13.2=, mom-2.5=; Khác 34 Thêm vào đó, doanh thu của bánh quế tám cm và 12 cm được tính toán là 33.5=. và 67.5=. The R. T.P.A. Trên dạng của {0 {y}các chi phí}phụ huynh phụ trội trong công ty 2022q1 là 8.877 Name (year-on-year +0.0.30=), tỷ lệ chi phí bán hàng đã từng là 0.442.19=); tỷ lệ quản lý đã là 4.62-year-day 2.18Name) và tỷ lệ chi phí tài chính là-1.62-year-on-day (năm ngoái ngoái+0.05.05+0.05.05=). Theo dạng chi phí đầu tư, chi phí đầu tư của công ty trong 2022q1 là khoảng 5.5 tỷ yuan, và chi phí đầu tư vốn đã được dự tính là khoảng 32.05 tỉ yuan, mà thường được dùng để tiếp tục phát triển thêm các nhà máy cũ và ba nhà máy mới. The Management of SMC International khđiều tra tương lai, tin rằng: 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, dựa trên sự mong đợi tăng trưởng của công ty trong đầu nửa năm, với sự khai thác dần khả năng sản xuất, nếu không có thay đổi lớn ở các điều kiện bên ngoài, dự đoán rằng lãi suất phát triển trong năm nay sẽ tốt hơn giá trị trung bình của kinh doanh OEM, và lợi nhuận tổng thể của công ty sẽ tốt hơn cả dự kiến vào đầu năm. Một thứ rất nguy hiểm, có những một lời nguy hiểm trên thị trường, nên các đất cầu nên thận trọng. Bài báo này không phải là một đề nghị đầu tư cá nhân, nó cũng không tính đến những mục tiêu đầu tư đặc biệt, khả năng tài chính hay nhu cầu của người dùng riêng. Người dùng nên cân nhắc xem có ý kiến, ý kiến hay kết luận nào trong bài báo này phù hợp với điều kiện cụ thể của họ. Do đó, cuộc đầu tư thuộc trách nhiệm của nó.