Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Kqxs Hải Dương > Chơi Miễn Phí Trò Chơi Miễn Phí Tất cả các trường có tham gia công cộng trong tỉnh của chúng ta sẽ được dọn sạch và tiêu hóa trước khi hết năm.
Chơi Miễn Phí Trò Chơi Miễn Phí Tất cả các trường có tham gia công cộng trong tỉnh của chúng ta sẽ được dọn sạch và tiêu hóa trước khi hết năm.
Cập Nhật:2022-06-18 09:46    Lượt Xem:107

Chơi Miễn Phí Trò Chơi Miễn Phí Tất cả các trường có tham gia công cộng trong tỉnh của chúng ta sẽ được dọn sạch và tiêu hóa trước khi hết năm.

Phóng viên (phóng viên lilinxia) vào tháng giêng, phóng viên đã học được rằng tỉnh viện và chín bộ phận khác đã thông báo một thông báo và quyết định cùng nhau thực hiện một công việc dọn dẹp và tiêu hóa đặc biệt cho các trường công (gồm các trường liên kết, trường điều hành, trường học, giáo dục, trường đại học, trường đại học và các trường liên kết khác) để thiết lập hay tham gia xây dựng các trường học nội bộ học cá nhân (cả trường hợp 12-năm, trường hợpChơi Miễn Phí Trò Chơi Miễn Phí, trường trung học ổn định chín năm, trường trung học đầy đủ, bên dưới là trường công). The clean-up phạm trù of

trường công cộng chủ yếu gồm ba loại: first, trường học bắt buộc được điều hành độc lập bởi trường công; Thứ hai, trường học bắt buộc được điều hành bởi các trường công, phối hợp với các chính phủ địa phương và các tổ chức liên quan (gồm những bộ phận khác có quỹ tài chính, các giàn đầu tư của chính phủ, các quỹ đươc khởi xướng bởi chính phủ, các công ty quốc gia, v.v). Thứ ba, trường công hợp hợp tác với các tổ chức xã hội và cá nhân khác để điều hành trường học bắt buộc (kể cả trường công có tham gia trường điều hành các tài sản bất định như thương hiệu, quản lý và giáo viên). Theo yêu cầu, mọi địa điểm không cho phép xây dựng các trường sinh hoạt cộng đồng mới. Các trường công không được chuyển hóa thành trường tư, không được tham gia vào cơ sở hoặc vào cuộc họp trá hình trong việc xây dựng các trường học bị ràng buộc tư nhân qua sự thay đổi của các nhà tài trợ, các trường điều hành nhóm, sản xuất thương hiệu, v.v. Các trường công tồn tại có thể chuyển thành trường công, tiếp tục hoạt động như trường tư hay trường điều hành tạm thời. Theo yêu cầu của thông báo, để đảm bảo việc dọn dẹp và chỉnh sửa các trường sinh viên công cộng, tất cả các địa điểm nên tuân theo nguyên tắc lãnh thổ, tập trung vào hạt, tìm hiểu kỹ lưỡng về hệ thống và cơ chế, và đảm bảo rằng tất cả trường công cộng đều nằm trong phạm vi dọn dẹp và tiêu hóa. Chúng ta nên tuân theo nguyên tắc sửa chữa những điều kiện địa phương, thực hiện một trường học, một chính sách, và tiến bộ đều đặn. Với trường công cộng chuyển sang trường công cộng hoặc bị hủy bỏ, chúng ta nên thực hiện một công việc tốt trong việc chuyển hướng học sinh và vị trí giáo viên. Về việc dọn dẹp và chỉnh sửa trường công như một phần quan trọng trong việc đánh giá trách nhiệm về giáo dục của chính phủ thành phố và hạt, chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế trách nhiệm để đảm bảo rằng tất cả việc sạch sẽ và tiêu hóa sẽ được thực hiện trước cuối 2022. [1] Ồ! Tổng biên tập: Chu Kiếm Lâm, Văn

Tin Liên Quan