Vị Trí:Xổ số Yên Bái > Soi cầu Xổ số Phú Yên > Xổ Số Bình Thuận 3/3 Nặng! 38 đường trường học bắt buộc tư ở Xi'an được chuyển thành trường công.
Xổ Số Bình Thuận 3/3 Nặng! 38 đường trường học bắt buộc tư ở Xi'an được chuyển thành trường công.
Cập Nhật:2022-06-16 09:12    Lượt Xem:134

Xổ Số Bình Thuận 3/3 Nặng! 38 đường trường học bắt buộc tư ở Xi'an được chuyển thành trường công.

Phóng viên đã học được từ Cục giáo dục Thành phố Xi'an vào tháng Sáu II rằng để thực hiện những yêu cầu liên quan của chính phủ, tỉnh của chúng ta và thành phố về việc sắp xếp phát triển trường học bắt buộc tư theo ý kiến các quận, các quận và khu vực phát triển, thành phố của chúng ta đã quyết định rằng 38 đường trường học bị chuyển thành trường công. (Xi'an news tất cả các phóng viên truyền thông, Wang Yên) (1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, từngXổ Số Bình Thuận 3/3, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng,